Reconoce

Reconoce és un sistema online d’acreditació no formal de l’acció voluntària. El projecte naix l’any 2014 amb la finalitat d’articular una xarxa nacional d’organitzacions que impulsen el reconeixement de les competències i les habilitats obtingudes mitjançant el voluntariat, per millorar l’ocupabilitat juvenil.

Des del naixement, Reconoce ha iniciat diverses línies d’actuació, des del desenvolupament d’un Estudi sobre l’actuació del voluntariat juvenil i de l’ocupació a Espanya, per fer conèixer quin és el perfil del voluntariat juvenil i identificar les principals competències adquirides durant l’acció voluntària, a més de comprendre quina és la situació laboral de la joventut voluntària.

Al voltant d’aquest sistema s’ha conformat la Xarxa d’Organitzacions Reconoce, composta per totes aquelles organitzacions que treballen en l’àmbit del temps lliure educatiu i que volen acreditar l’experiència de la seua base de voluntariat.


Mitjançant les seues campanyes, Reconoce pretén sensibilitzar el sector empresarial perquè les persones responsables del reclutament de personal coneguen les competències i les habilitats que puguen resultar interessants per formar els equips.

Tot això, amb l’objectiu d’iniciar el camí cap al reconeixement oficial de les competències professionals (PREAR).