Camps de voluntariat

Els camps de voluntariat juvenil són una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: [email protected] i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2023

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat 2023

Informació i dates dels projectes dels Camps d'estiu (Espanya i estranger) 2023

- Camps a l'estiu - nacionals

A partir de l'1 de juny de 2023 a les 9:00 h., s'obrirà un nou període d'inscripció amb les places vacants, en el qual podreu inscriure-vos en una altra activitat. 

Consulta les places vacants

Inscriu-te ací (pots agafar fins a 5 Campos per ordre de preferència i t'avisarem de qual és la teua plaça)

 

- Camps a l'estiu - estranger 

Inscripció: Des del 16 de març de 2023 a les 9:00 h. 

Aquests Camps són per a joves de 18 a 30 anys i el preu és 110 €, però en alguns camps a més es demana una taxa extra (apareix en la fitxa del camp com a TASA), que has de pagar a l'organització quan arribes al camp.

La inscripció té diverses fases:

1r. Tria un o diversos Camps (fins a 3) per ordre de preferència i emplena la fitxa de sol·licitud. Inscriu-te ací 

2n. La sol·licitud ha de ser admesa per l'organització del Camp.

3a. Una vegada admés/a per a confirmar la plaça, hauràs d'emplenar el formulari que rebràs i t'indicarem com fer el pagament.

4t. Una vegada fet el pagament ja et pots comprar el bitllet de transport per a arribar al camp de voluntariat

 

- Camps a l'hivern

Inscripció: Des de les 9.00 h. del 7 de novembre, fins al 24 de novembre de 2023.

Els camps de voluntariat juvenil són una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.
Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).
Pots demanar més informació en el correu: [email protected] i per les nostres xarxes socials.

 

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

  • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.
  • Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir en el Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

  1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
  2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
  3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

Participa:

Col·laboren:


 

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card