Camps de voluntariat

Els camps de voluntariat juvenil són una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2024

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat 2024

 

- Camps a la primavera

 • Diverteix-te I - Biar (Alberg juvenil Biar)
 • Diverteix-te II - Moraira (Alberg juvenil La Marina)

Inscripció: termini tancat.

Els Camps organitzats en la Comunitat Valenciana a l'hivern es realitzaran entre el 29 de març i el 7 d'abril, tindran un preu de 30 € i van dirigits a joves de 18 a 30 anys.

 

Camps d'estiu a l'estranger

Inscripció en línia: Des de les 9 h. de l'endemà de la seua publicació en el DOGV fins al 16 de juliol.

Procediment: S'emplena la sol·licitud amb fins a 3 camps de voluntariat, per orde de preferència, en:

Quan es reba la sol·licitud en l'IVAJ, li arribarà un correu electrònic a la persona voluntària amb l'enllaç per a fer el pagament de la quota del camp (120 € generalment, però alguns camps tenen una quota extra que han de pagar a l'entitat organitzadora).

Una vegada la persona voluntària ha pagat, l'IVAJ envia la sol·licitud al primer camp triat. Si la sol·licitud és rebutjada passa a la 2a opció i, si fora necessari, a la tercera opció.

Quan la persona voluntària siga acceptada, rebrà un correu d'acceptació en el camp. Des d'eixe moment ja pot gestionar els bitllets de transport per a arribar al camp (el transport d'anada al camp i de tornada a casa l'ha de pagar la persona voluntària); s'aconsella contractar una assegurança de cancel·lació dels bitllets.

Cal tramitar la Targeta Sanitària Europea o equivalent.

Requisits:

 • Residir en la Comunitat Valenciana
 • 18-30 anys
 • Tindre Carnet Jove vigent
 • Quota: 120 € i en alguns camps pot haver-hi una quota extra
 • Idioma: Anglés


Camps d'estiu a Espanya

La inscripció podrà fer-se des de les 9 h del 10 d'abril fins a les 14 h del 27 de maig. Durant este període només es pot agafar un camp.

A partir de les 10 h del 4 de juny, les persones interessades podran apuntar-se a un altre camp. Este segon termini acabarà 10 dies naturals abans que comence el camp o quan s'esgoten les places.

Requisits:

 • Residir en la Comunitat Valenciana
 • 15- 17 o 18-30 anys
 • Tindre Carnet Jove vigent

 

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

 • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.
 • Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir en el Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

 1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
 2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
 3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

- Tràmit telemàtic per a presentar l'autorització per a participar menors

Participa:

Col·laboren:


 

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card