Camps de voluntariat

Un camp de voluntariat juvenil és una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

S'organitzen camps de voluntariat a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i en altres països, i es realitzen a la primavera, a l'estiu i a l'hivern.

L'edat per a participar en els camps de voluntariat juvenil organitzats a la Comunitat Valenciana estarà compresa entre els 15 i els 30 anys.

Les edats, la durada i el cost dels camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel SVI seran els que establisca la comunitat autònoma o entitat organitzadora, i l'import haurà d'ingressar-se en el compte bancari que s'indique en cada cas.

Pots demanar més informació al correu: [email protected], als telèfons 963 108 557 / 963 839 499 o a les nostres xarxes socials.

+ info