CES

L'objectiu del CES és que els/les joves puguen treballar com a voluntaris/ies o col·laborar en projectes —en els seus propis països o a l'estranger— que beneficien a comunitats i ciutadans de tota Europa, dins de l'Estratègia Europea de Joventut 2019-2027.