Cantàbria

Informació d'interés

1.- La quota dels Camps de Treball d'aquesta Comunitat Autònoma és de 110 euros.

2.- En el moment d'incorporació al Camp de Voluntariat, el/la voluntari/a haurà de portar:

     - Còpia del full d'inscripció

     - D.N.I. 

     - Targeta sanitària de la seguretat social o una altra pòlissa d'assegurança privat que es tinga.

3.- Només es retornarà la quota en cas de suspensió de l'activitat.

Projectes

- Animación juvenil en Colindres (18-30 anys)

- Conservación del Castro de Prellezo 2023 (18-30 anys)

- Conservación patrimonio industrial en Puente Viesgo (18-30 anys)

- Conservación de Menhires en Roza (18-30 anys)

- Arqueología en Juliobriga 2023 (18-30 anys)