Castella i Lleó

Informació d'interés

La Campanya de "Campos de Voluntariat Juvenil a Castella i Lleó" per a 2022, estableix les següents condicions de participació:

1.- Acceptació del denominat compromís personal per part dels voluntaris establit en les Reunions Sectorials de l'Estat.

2.- La quota de participació en els camps organitzats a Castella i Lleó és de 110 €.

Devolució de quota (Únicament en els següents suposats):

1r.- Suspensió del camp de voluntariat juvenil, suposat en el qual es procedirà a la seua devolució d'ofici per l'Administració.

2n.- Trobar ocupació, degudament acreditat i sempre que la data coincidisca amb l'activitat juvenil.

3r.- Impossibilitat de participar per malaltia o accident, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant justificant mèdic.

4t.- Malaltia greu o hospitalització o defunció d'un familiar de primer grau, degudament acreditat.

5é.- Impossibilitat de participació per reducció de places en el camp de voluntariat, en els casos de test de detecció d'antígens amb resultat positiu, restricció d'aforament o altres restriccions provocades per la situació de crisi sanitària originada per la COVID 19.

En els suposats 2n, 3r i 4t, els interessats sol·licitaran la devolució de la quota aportant les oportunes acreditacions i el compte corrent bancari (certificat bancari) per a la transferència si escau, que ha de coincidir amb el compte corrent de l'abonament de la quota d'inscripció.

Projectes

- Zarambuja 23 (16-17 anys)

- Vía de la Plata (18-30 anys)

- Sendas <18 2023. Un camino de plata (16-17 anys)

- Sendas 2023 (18-30 anys)

- Senda etnobotánica enclave etnobotanica

- Recuperación de las antiguas escuelas y senderos (16-17 anys)

- La  ruta de las fuentes (16-17 anys)

- Excavando "La Ciudad" en busca de Intercatia (18-30 anys)

- Arqueología en Monte Bernorio / Huerta Varona (18-30 anys)

- Camino de Santiago y archivo general de Simancas (16-17 anys)

- Los rincones naturales de Nuez (16-17 anys)

 

Autorització de menors