Castella - La Manxa

Informació d'interés

L'import de la quota d'inscripció per als nostres camps de voluntariat juvenil serà de 120 €.

Dades útils per a el/la voluntari/a

En el moment d'incorporació al camp de voluntariat juvenil, haurà de portar: 

  • Còpia de la sol·licitud d'inscripció

  • Còpia de l'abonament de la quota

  • D.N.I.

  • Targeta sanitària o una altra pòlissa d'assegurança privat que es tinga. 

La Direcció General de Joventut i Esports no envia confirmació de la plaça sol·licitada a els/les  participants. Es consideraran admesos/as, al camp seleccionat, en el moment que es fa efectiu l'ingrés de la quota establida en l'entitat bancària que corresponga.

La renúncia de plaça es realitzarà sempre per escrit, abans del començament de l'activitat i es procedirà a la devolució total de quota de participació únicament en el cas de "SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT PROGRAMADA".

Projectes

- Villa romana “El Solado” (18-30 anys)

- Toledo reverdece (18-30 anys)

- Rutas Culturales Teatralizadas en Toledo (18-30 anys)

- Proyecto artístico (18-29 anys)

- Presa de Moracantá Villaminaya (18-30 anys)

- Yacimiento arqueológico El Solado Rielves (18-30 anys)