Catalunya

Informació d'interés

La quota per als camps de treball de Catalunya és de 110€

Documentació

Relació d'Intercanvi (aprovada en l'última comissió tècnica de camps de voluntariat juvenil) 
En el cas de menors d'edat, es precisa l'autorització del pare, la mare o tutors legals. 
En el cas de participants del CT 4001 "Trencant barreres", certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
Els i les participants que assistisquen als camps de treball de Catalunya requeriran presentar en el moment d'incorporació: 
  • Original del DNI o NIE
  • Sol·licitud d'inscripció
  • Justificant d'ingrés
  • Targeta sanitària
La Direcció General de Joventut no envia confirmació al/la participant de la seua admissió al Camp de Treball sol·licitat, es considerarà admés/dona en el moment en què es faça efectiu l'ingrés de la quota corresponent

La quota de participació únicament serà retornada per suspensió de l'activitat.

Projectes

Construyendo caminos: recuperación de las sendas locales para una mejor calidad de vida (18-25 anys)

Trencant barreres (18-25 anys)

- Los orígenes de Sant Pere el Gros (15-17 anys)

- Recuperación del Pla del Lluçà! (15-17 anys)

- En Gissona el comercio pinta mucho (15-17 anys)

 

Autorització de menors