La Rioja

Informació d'interés

Quota de participació: 110 €

Només procedirà la devolució de la quota en cas de suspensió de l'activitat.

Projectes

- Lumbreras (16-22 anys)

- Herce (16-22 anys)

- Contrebia Leucade (18-26 anys)

- Alfaro (I) (16-22 anys)

- Alfaro (II) (16-22 anys)

- Igea (18-26 anys)

 

Autorització de menors