Comunitat de Madrid

Informació d'interés

La quota dels Camps de Voluntariat de la Comunitat de Madrid es de 110€

Dades per al voluntari

El participant en incorporar-se al camp de voluntariat haurà de portar còpia del full d'inscripció, el DNI i la targeta sanitària o una altra pòlissa d'assegurança privat.

La Direcció General de Joventut no envia confirmació de la plaça. Es considera admés al voluntari en el moment en què es fa l'ingrés de la quota.

Es procedirà la devolució de quota, únicament en casos de suspensió de l'activitat imputable a l'entitat organitzadora.

Edat dels participants

L'edat dels participants és de 18 a 24 anys, havent de tindre l'edat  mínima complida abans de la seua incorporació al camp. No s'admetran persones que no complisquen aquest requisit. 

Projectes

- Arte Efímero (18-30 anys)

- Bioconstruir espacios de ocio (18-30 anys)

- Biodiversidad y bosques comestibles (15-17 anys)

- Biodiversidad y observación de aves (18-30 anys)

- Camino de papel I (18-30 anys)

- Camino de papel II (18-30 anys)

- Conservación Arroyo de la Oncalada (15-17 anys)

- Mirada compartida: cine entre generaciones (18-30 anys)

- Terraemus Madrid (15-17 anys)

- Transformando barrios (18-30 anys)

 

Autorització de menors