Comunitat de Madrid

Informació d'interés

La quota dels Camps de Voluntariat de la Comunitat de Madrid es de 110€

Dades per al voluntari

El participant en incorporar-se al camp de voluntariat haurà de portar còpia del full d'inscripció, el DNI i la targeta sanitària o una altra pòlissa d'assegurança privat.

La Direcció General de Joventut no envia confirmació de la plaça. Es considera admés al voluntari en el moment en què es fa l'ingrés de la quota.

Es procedirà la devolució de quota, únicament en casos de suspensió de l'activitat imputable a l'entitat organitzadora.

Edat dels participants

L'edat dels participants és de 18 a 24 anys, havent de tindre l'edat  mínima complida abans de la seua incorporació al camp. No s'admetran persones que no complisquen aquest requisit. 

Projectes

- Villarejo educa (18-30 anys)

- Terraemus Madrid (15-17 anys)

- Réplica de un asentamiento primitivo (15-17 anys)

- Medioambiental: compostaje (15-17 anys)

- Jóvenes que cambian el mundo (18-30 anys)

- Huerto ecológico al pie de la montaña (18-30 anys)

- Donkey caravan (18-30 anys)

- Conservación de la flora en la Sierra de Guadarrama (15-17 anys)

- Conservación Arroyo de la Oncalada (15-17 anys)

- Camino de papel I (18-30 anys)

- Camino de papel II (18-30 anys)

- Bioconstruir espacios de ocio (18-30 anys)

- Abriendo caminos (18-30 años)

- Transformando barrios (15-17 anys)

 

Autorització de menors