Galícia

Informació d'interés

La quota d'inscripció dels camps de voluntariat a Galícia serà de 110 euros.

En els camps de treball a Galícia només es retornarà la quota d'inscripció en els següents casos: 

a) Quan per causes no imputables a la persona interessada, no es preste el servei o l'Administració anul·le l'activitat. En aquests casos, s'intentarà reubicar a la persona en un altre camp de voluntariat. Ara bé, en cas que aquesta opció no siga possible o el camp alternatiu no siga acceptat pe l'afectat, en cap cas Galícia es farà càrrec de les despeses de transport relacionats amb el desplaçament fins al camp en els quals poguera haber incorregut la persona fins a aqueix moment. D'igual forma, Galícia tampoc es farà càrrec de les despeses de transport derivats de la reubicació de camp.

b) Quan es produïsca l'ingrés hospitalari o una altra causa mèdica greu, que afecte la persona i li impedisca incorporar-se al camp de treball (aquesta causa ha d'acreditar-se amb informes mèdics i/o de l'hospital en què estiga ingressat el/la interessat/a) o en cas d'haver d'abandonar l'activitat per motius relacionats amb el Covid-19 sempre que no haja transcorregut més del 50 per cent dels dies de duració del camp.

c) Per defunció o malaltia greu d'un familiar fins al 2n grau. Aquesta causa ha d'estar acreditada amb informes mèdics i/o de l'hospital on estiga ingressat el familiar, o amb el certificat de defunció, si escau.

Projectes

- Tradición en verde (18-30 anys)

- Teatro No Bibei (18-30 anys)

- Salvemos el mar 2.3: Zero waste (18-30 anys)

- Saberes de onte e de sempre (18-30 anys)

- Ruta de palacios (18-30 anys)

- Rural influencers (18-30 anys)

- Parque Natural do Xurés (18-30 anys)

- El camino portugués por la costa (18-30 anys)

- Loñoá festa etnográfica (18-30 anys)

- Larouco (18-30 anys)

- Illas Cies II (18-30 anys)

- Illas Cies III (18-30 anys)

- Friulio (18-30 anys)

- Esgos (18-30 anys)

- Destino Vilariño (18-30 anys)

- Da auga e da pedra (18-30 anys)

- Castro y romería de San Lourenzo (18-30 anys)

- Castro da Guítara (18-30 anys)

- A terra que habita no mar (18-30 anys)

- A Braña da Serra (18-30 anys)

- Aldea Alfacuca (18-30 anys)

- Ali-Xaz (18-30 anys)

- Amicos (18-30 anys)

- Arboretum (18-30 anys)

- Castelo de Monterrei (18-30 anys)

- Castro da Torre (18-30 anys)

- Castro de Lupario (18-30 anys)

- Castro de Montes Claros (18-30 anys)

- Do audiovisual galego (18-30 anys)

- Dunas de Corrubedo (18-30 anys)

- Illa de San Simón (18-30 anys)

- Illas Cíes I (18-30 anys)

- Illas Cíes IV (18-30 anys)

- Illas Cíes V (18-30 anys)

- Lembrando a nosa pegada (18-30 anys)

- Luces de Boimorto (18-30 anys)

- Monte da Espenuca (18-30 anys)

- O batán de Menzozo (18-30 anys)

- Pena Furada (18-30 anys)

- Recuperando o tempo esquecido (18-30 anys)

- Sapere Aude (18-30 anys)

- Shinrin Yoku (18-30 anys)

- Vilarbó (18-30 anys)

- Visualización Camiños (18-30 anys)

- Xuventude é Camiño (18-30 anys)